Seinäjoen Lasipalvelu Oy

Tietosuojaseloste

Palveleva lasialan tukku- ja vähittäisliike.

Tietosuojaseloste

TIIVISTELMÄ

Seinäjoen Lasipalvelu Oy on sitoutunut 24.5.2016 voimaan tullen ja 25.5.2018 alkaen noudatettavan tietosuoja-asetuksen mukaisesti suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn. Tietosuojaselosteessa kerromme asiakkaillemme yksityiskohtaisesti heidän tietojensa käsittelystä.
Käytämme tietoja:
• palvelumme toimittamiseen ja sen parantamiseen
• markkinointiin ja sen kehittämiseen
• asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Seinäjoen Lasipalvelu Oy
Y-tunnus: 0669888-4

MITÄ TIETOJA KÄYTTÄJISTÄMME VOIDAAN KERÄTÄ?

1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot:
• Tunnistamistiedot kuten nimi
• Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:
• Sivustolle keskustelu-, kysymys- ja kommenttipalstoille jätetyt viestit

Keräämiemme tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

MIHIN TALLENNETTUJA TIETOJA KÄYTETÄÄN?

Tallennettuja tietoja käytetään:
• Palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Väärinkäytösten estämiseen
• Asiakaspalvelun tarjoamiseen ja sen parantamiseen

MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Kaikki käyttäjistämme kerätyt tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai luvattomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai muulta käsittelyltä. Asiakastietoja säilytetään alihankkijoiden ylläpitämillä servereillä. Tietoturva on erittäin korkealla tasolla, ja palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Pääsyä tallennettuihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyä valvotaan noudattaen hyviä tietosuojakäytäntöjä.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

Asiakastietoihin on pääsy vain Seinäjoen Lasipalvelu Oy:n valtuuttamilla henkilöillä. Tietojen hallinnasta on vastuussa: Seinäjoen Lasipalvelu Oy

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan voidaksemme toteuttaa aiemmin tässä selosteessa määritellyt tietojen käyttötarkoitukset. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida yrityksen järjestelmistä, jolloin tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

MILLAISIA OIKEUKSIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON?

Seinäjoen Lasipalvelu Oy:n asiakkaalla on oikeus:
• Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös järjestelmään tallennetuista henkilötiedoista.
• Pyytää itseä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
• Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Jos käyttäjä huomaa käsittelyssä puutteita tai lainvastaisuuksia, on hänellä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

KUINKA KÄYTTÄJÄ SAA JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄÄN TALLENNETUT TIEDOT?

Seinäjoen Lasipalvelu Oy:n asiakas voi pyytää järjestelmiimme tallennetut tiedot nähtäväksi ottamalla yhteyttä toimihenkilöihimme. Kerätyistä tiedoista löydät tarkempia tietoja ”Mitä tietoja käyttäjistämme voidaan kerätä?” -kappaleesta.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Seinäjoen Lasipalvelu Oy voi käyttää tallennettuja tietoja kolmansien osapuolten kanssa esimerkiksi markkinoinnin ja maksunvälityksen tarpeisiin liittyen. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Tarjoamiemme palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tietosuojaselostetta.

MIHIN KÄYTTÄJÄMME VOIVAT OTTAA YHTEYTTÄ?

Käyttäjämme voivat olla meihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse